Thiết bị kiểm định đa năng
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:27'- 2869 Lượt xem

- Cấp chính xác: ±0.05%
- Màn hình LCD 2 dòng
- Giải đo vào/ra: 0.00 – 20 mA
- Sử dụng pin sạc và điện AC 220V