Đồng hồ xăng dầu chuẩn
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 11:09'- 3009 Lượt xem

Đồng hồ chuẩn xăng dầu

Cấp chính xác cao, ổn định và giải lưu lượng rộng. Sử dụng dễ dàng ở các môi trường chất lỏng khác nhau như: thực phẩm lỏng, chất nhớt, gas hóa lỏng, sản phẩm dầu mỏ.
- Đường kính 2" đến 6"
- Cấp chính xác: ±0.075%