Hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước cố định
Đăng ngày 24-06-2013 Lúc 10:58'- 4111 Lượt xem

- Hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước cố định phù hợp với các yêu cầu đối với thiết bị kiểm định đồng hồ nước đạt tiêu chuẩn ISO 4064/3 và có đầy đủ các đặc tính kỹ thuật sau: 
- Công suất kiểm định đồng hồ từ 50mm: 2-4 chiếc/lượt tùy theo loại đồng hồ cụ thể. 
- Công suất kiểm định đồng hồ từ 32-40 mm: 4-6 chiếc/lượt.
- Công suất kiểm định đồng hồ từ 15-20 mm: 12 chiếc/lượt
- Công suất kiểm định đồng hồ từ 25 mm:8 chiếc/lượt.
- Gá gắp đồng hồ theo rãnh trượt bằng thanh trượt và ống nối ghép nhanh. 
- Lưu lượng nguồn tối đa: 25m3/h
- Chỉ thị lưu lượng bằng đầu phát tín hiệu lưu lượng từ 100-300L/h dạng xung, hộp chỉ hiện số và có bộ phân nhánh cho các lưu lượng kiểm định, cấp chính xác 2.